รูปภาพสินค้า รหัส9789745343054
9789745343054
-
ผู้เขียนรุ่งทิวา ศิรินารารัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 85.00 บาท
ราคาสุทธิ 85.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745343054
จำนวน: 164 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 03 / 2544
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2001
:: เนื้อหาโดยสังเขป
    วิชา"คอมพิวเตอร์กับสำนักงาน" เป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปในด้านการพิมพ์ การคำนวณ และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เล่ม

    คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน(เล่ม 2) นี้ จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์กับสำนักงานด้านการคำนวณ เช่น ทำบัญชีเงินเดือน รายรับรายจ่ายและคะแนนสอบ โดยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2000 โดยในแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคำสั่งต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานจริงต่อไป
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอ็กเซล

  • บทที่ 2 การพิมพ์และการแก้ไขข้อมูล

  • บทที่ 3 การจัดรูปแบบและการตกแต่งเอกสาร

  • บทที่ 4 การใช้สูตรคำนวณ

  • บทที่ 5 การสร้างชาร์ตและการใส่ภาพประกอบเอกสาร

  • บทที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล

  • บทที่ 7 การประยุกต์ใช้เอ็กเซลในงานสำนักงาน