รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745342385
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2000
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้ตั้งชื่อว่า "บนเส้นทาง... พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเป็นเสมือนคู่มือช่วยในการเดินทางบนเส้นทางสายนี้ โดยนำเสนอรูปแบบการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของการให้ความรู้ทั่วไป ทั้งลักษณะและการดำเนินการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้เสนอความคิดเห็นบางประการที่คิดว่าเป็นประโยชน์ โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ทำความรู้จักกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 1 ไอทีกับธุรกิจโลกาภิวัตน์
บทที่ 2 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
บทที่ 4 เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 ระบบการรักษาความปลอดภัย
บทที่ 7 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 2 เตรียมพร้อมประกอบการ
บทที่ 8 เตรียมพร้อมกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 9 ระบบร้านค้าบนเครือข่าย
บทที่ 10 ประสบการณ์ความสำเร็จ
บทที่ 11 ตัวอย่างการประกอบการ
บทที่ 12 ผู้ให้บริการเว็บ
บทที่ 13 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
บทที่ 14 สร้างรายได้จากอินเตอร์เน็ต
ภาคผนวก โดเมนระดับสูงสุด