รูปภาพสินค้า รหัส9789745341494
9789745341494
เนื้อหาและความรู้เสริมท้ายเล่มสมบูรณ์ที่สุด
ผู้เขียนฝ่ายหนังสือส่งเสริมเยาวชน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745341494
จำนวน: 960 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 104 x 144 x 36 มม.
น้ำหนัก: 448 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมศัพท์ภาษาไทยกว่า 13,000 คำ ทันสมัยโดยเพิ่มศัพท์ปัจจุบันและศัพท์วิชาการสาขาต่างๆ ความหมายกระชับ ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำยาก บอกหน้าที่ของคำทุกคำ เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้ มากที่สุด มีเครื่องหมายวรรคตอนคั่นแบ่งความหมายทุกนิยามชัดเจน พร้อมภาพประกอบกว่า 200 ภาพ ถูกต้องสวยงาม พิเศษด้วยประมวลความรู้เพิ่มเติมในภาคผนวกหลากหลายที่สุด เช่น สำนวนไทย ลักษณนาม คำที่มักเขียนผิด ชื่อประเทศและเมืองหลวง อักษรย่อไทย-อังกฤษ มาตราชั่ง ตวง วัด สูตรการหาพื้นที่ วันสำคัญ และอีกมากมาย เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
:: สารบัญ
- ก-ฮ

ภาคผนวก
- สำนวนไทย
- ลักษณนามที่ควรทราบ
- ราชาศัพท์
- คำพ้องรูป
- คำพ้องเสียง
ฯลฯ