รูปภาพสินค้า รหัส9789745341371
9789745341371
มีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ผู้เขียนประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745341371
จำนวน: 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการกำหนดโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรูปแบบและวิธีการเขียนโครงการ โดยผู้เขียนได้ให้หลักการและวิธีการที่ละเอียด เจาะลึก และเป็นสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนำไปเป็นตัวอย่างและประยุกต์ใช้ในงานได้ทันที
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ
บทที่ 2 วงจรการวางแผนโครงการ
บทที่ 3 การกำหนดโครงการ
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์และตลาด
บทที่ 7 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิค
บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน
บทที่ 9 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจ
บทที่ 10 การวิเคราะห์โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม
บทที่ 11 การวิเคราะห์โครงการทางด้านสังคม
บทที่ 12 การจัดเตรียมเอกสารโครงการ

- ภาคผนวก ตาราง Compounding and Discounting