รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745340046
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สำหรับ "มอสเฟต" เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทหนึ่งที่กำลังเข้ามามีบทบาทในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม งานสวิตชึ่งความถี่สูง งานโทรคมนาคม แน่นอนสำหรับงานขยายเสียงมีการออกแบบวงจร ที่ใช้มอสเฟตเป็นตัวขับทางเอาต์พุตมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
ดังนั้นจากความนิยมในตัวมอสเฟตและข้อดีที่มีมากกว่าอุปกรณ์แบบอื่น ๆ จึงเป็นจุดกำเนิดของหนังสือ เครื่องเสียงเพาเวอร์มอสเฟต เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รักการอ่านหนังสือด้านเครื่องเสียงได้มีความรู้ความเข้าใจในมอสเฟตมากขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของมอสเฟต คุณลักษณะของมอสเฟต การนำเอามาใช้ในเครื่องขยายเสียง โครงงานเกี่ยวกับภาคขยายเสียงเพาเวอร์มอสเฟตขนาด 250-300 วัตต์ จากบริษัทห้างร้านชั้นนำ แสดงวงจรหลักการทำงานและการประกอบอย่างละเอียด ผ่านการทดสอบและตรวจสอบมาเป็นอย่างดี ในส่วนของภาคผนวก มีสิ่งที่ควรรู้และระมัดระวังเกี่ยวกับมอสเฟต ๆม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน และการระบายความร้อน
:: สารบัญ
1. ความเป็นมาของมอสเฟต
2. คุณลักษณะของเพาเวอร์มอสเฟต
3. การนำเพาเวอร์มอสเฟตมาใช้ในเครื่องขยายเสียง
4. MODIFY ME-255MF เพาเวอร์มอสเฟต
5. PROFESSIONAL APPROVED 300 วัตต์ เพาเวอร์มอสเฟต
6. IC ELECTRONICS 300 วัตต์ เพาเวอร์มอสเฟต
7. TULA M1255MFP SERVO เพาเวอร์มอสเฟต
8. PROFESSIONAL APPROVED วงจรขยายเสียง PA 300-1000 วัตต์ เพาเวอร์มอสเฟต