รูปภาพสินค้า รหัส9789745300668
9789745300668
-
ผู้เขียนกีรติ ลีวัจนกุล, ผศ. กีรติ ลีวัจนกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 420.00 บาท
ราคาสุทธิ 420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745300668
จำนวน: 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 905 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รังสิต, สนพ. ม. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ต้องเคยเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล หรือวิชาชลศาสตร์มาก่อน สำหรับหนังสือวิศวกรรมชมศาสตร์ เล่มที่ 2 นี้ มีเนื้อหาต่อจากหนังสือชลศาสตร์เล่มที่ 1 โดยจะได้เรื่องท่อความดัน ซึ่งทั้ง 2 บท คือ บทที่ 6 เรื่องการไหลในทางน้ำเปิด และบทที่ 7 เรื่องท่อความดัน ซึ่งทั้ง 2 บทนี้ จะได้กล่าวถึงตั้งแต่พื้นฐานความรู้ทางกลศาสตร์ของไหลจนถึงการคำนวณวิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ในส่วนของการไหลในทางน้ำเปิดและการไหลในท่อความดัน
:: สารบัญ
บทที่ 6 การไหลในทางน้ำเปิด
บทที่ 7 ท่อความดัน