รูปภาพสินค้า รหัส9789745300637
9789745300637
-
ผู้เขียนกีรติ ลีวัจนกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745300637
จำนวน: 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: รังสิต, สนพ. ม. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรม(ก.ว.) กำหนดในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา
หนังสือวิศวกรรมชลศาสตร์ เล่มที่ 3 นี้ มีเนื้อหาต่อจากหนังสือวิศวกรรมชลศาสตร์ เล่มที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาอีก 4 เรื่อง คือ เครื่องกังหันน้ำ เครื่องสูบน้ำ การระบายน้ำ และแบบจำลองชลศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาจากเอกสาร ตำรา และจากประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนักศึกษา วิศวกร และผู้ที่มีความสนในหรือทำงานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำจะได้รับความรู้พื้นฐานที่ดี และสามารถไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมสืบไป
:: สารบัญ
บทที่ 8 เครื่องกังหันน้ำ
บทที่ 9 เครื่องสูบน้ำ
บทที่ 10 การระบายน้ำ
บทที่ 11 แบบจำลองชลศาสตร์