รูปภาพสินค้า รหัส9789745230064
9789745230064
-
ผู้เขียน-,รศ.ดร., เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,-

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745230064
จำนวน: 327 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาหลักรัฐศาสตร์ตามแบบประเพณี ได้แก่การอธิบายถึงลักษณะวิชา แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ รูปแบบการปกครอง ระบบและสถาบันการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง แต่ขณะเดียวกันก็เน้นเรื่องประชาธิปไตยเป็นพิเศษ ได้แก่ กระบวนการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองและมติมหาชน พรรคการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง จุดที่หนังสือเล่มนี้เสริมเข้าไปนับเป็นจุดที่แตกต่าง คือ การกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองร่วมสมัย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การพัฒนาการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเป็นขั้นพื้นฐานของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในวิชาอื่นๆต่อไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ลักษณะวิชารัฐศาสตร์

 • บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ

 • บทที่ 3 รูปการปกครอง

 • บทที่ 4 ระบบและสถาบันการเมือง

 • บทที่ 5 อุดมการณ์ทางการเมือง

 • บทที่ 6 ประชาธิปไตย

 • บทที่ 7 การมีส่วนรวมทางการเมือง

 • บทที่ 8 การสื่อสารทางการเมืองและมติมหาชน

 • บทที่ 9 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

 • บทที่ 10 วัฒนธรรมทางการเมือง

 • บทที่ 11 รัฐประศาสนศาสตร์

 • บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • บทที่ 13 ประเด็นทางการเมืองร่วมสมัย

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  รศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
  การศึกษา
  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  ร.ด. (รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)

  ตำแหน่งปัจจุบัน
  รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี