รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745128644
จำนวน: 1182 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 55 มม.
น้ำหนัก: 1780 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้รวมทั้งความรวดเร็วและคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นและคำตอบที่เข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ระดับสูง ซึ่งรวมอยู่ในหนังสือเล่มเดียวพูดง่ายๆ ก็คือ "คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 97" เป็นคู่มือที่เชื่อถือได้ เหมาะสมที่จะมีไว้เคียงคู่คอมพิวเตอร์ตัวโปรดของคุณ
ครอบคลุม
-ข้อมูลเกือบทั้งหมดในการทำงานกับไมโครซอฟต์เวิร์ด 97 ตั้งแต่การทำงานพื้นฐานไปจนกระทั่งการใช้แมโครและอื่นๆ รวมทั้ง Thai Edition
-เรียนรู้วิธีเผยแพร่เอกสารบนเว็บ โดยใช้ไฟล์ของไมโครซอฟต์เวิร์ดที่มีอยู่และวิซาร์ดของ Web Page
-เรียนรู้วิธีการทำงานกับคนอื่นโดยใช้ไมโครวอฟต์เวิร์ค เวิร์กกรุ๊ป และอินเทอร์เน็ต
ง่ายในการค้นหา
-สารบัย ย่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
-ดัชนีที่สมบูรณ์สำหรับอ้างอิง
-สรุปการอ้างอิงเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
ทุกอย่างชัดเจน
-วิธีการใช้งานเป็นแบบทีละขั้นพร้อมรูปภาพจากหน้าจอหลายร้อยภาพ
-ตัวอย่างการทำงานจริงพร้อมเทคนิคและคำแนะนำจากผู้เชียวชาญ
มาพร้อมกับแผ่นซีดีรอม

:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
บทที่ 1 มีอะไรใหม่ในเวิร์ด 97
บทที่ 2 ไกด์ทัวร์ แปดสถานีของเอกสาร
ภาคที่ 2 เอกสารตอบโต้
บทที่ 3 การใช้ Letter Wizard
บทที่ 4 การตั้งค่าและการพิมพ์ซองจดหมายหรือฉลาก
บทที่ 5 การสร้างจดหมายจำนวนมากสำหรับส่งทางไปรษณีย์
บทที่ 6 การสร้างเอกสารเกี่ยวกับแฟกซ์
บทที่ 7 การสร้างบันทึก
ภาคที่ 3 สิ่งตีพิมพ์
บทที่ 8 การสร้างรายงาน
บทที่ 9 การออกจดหมายข่าว
บทที่ 10 การสร้างโบร์ชัวร์
บทที่ 11 การสร้างข่าวสารสำหรับเผยแพร่
บทที่ 12 การสร้างหนังสือรวบรวมรายชื่อที่อยู่
บทที่ 13 การสร้างเอกสารประเภทคู่มือ
บทที่ 14 การสร้างวิทยานิพนธ์
ภาคที่ 4 ฟอร์ม
บทที่ 15 การทำธุรกิจ เอกสารอื่นของเวิร์ด
บทที่ 16 การสร้างเอกสารคำให้การในศาล
บทที่ 17 การสร้างเอกสารแสดงประวัติการทำงาน
บทที่ 18 การสร้างฟอร์มทางธุรกิจด้วยตัวเอง
ภาคที่ 5 เอกสารทั่วไป
บทที่ 19 การใช้เท็มเพลตเปล่าของเวิร์ด
บทที่ 20 การใช้เท็มเพลตแบบโกลบอลอื่นและแอดอิน
ภาคที่ 6 เอกสารแบบออนไลน์
บทที่ 21 การสร้างเอกสารแบบออนไลน์
บทที่ 22 การสร้างเว็บเพจ
ภาคที่ 7 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. การใช้ตัวเลือกของเวิร์ด
ภาคผนวก ข. การทำงานกับทูลบาร์
ภาคผนวก ค. การสร้างเมนู
ภาคผนวก ง. การทำงานกับแป้นพิมพ์
ภาคผนวก จ. ไมโครซอฟต์เวิร์ด 97 เวอร์ชันภาษาไทย
ดัชนี