รูปภาพสินค้า รหัส9789745126725
9789745126725
-
ผู้เขียนRosemary T. Fruehling และ N.B.Oldham
ผู้แปลวิชัย วิโรจน์ทวี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 145.00 บาท
ราคาสุทธิ 145.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745126725
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 15 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพที่ทำงาน
จดหมายธุรกิจแบบเป็นทางการ
จัดเตรียมข้อมูล ค้นหาข้อมูล เอกสารการขาย จดหมายแนะนำตัว ทำการจอง ยืนยันการจอง ร้องขอข้อมูล แสดงความเห็นพ้องปฏิเสธข้อเสนอแนะ เสนอเครดิต ปฏิเสธเครดิต จดหมายเรียกตัวเข้าทำงาน ปฏิเสธที่สมัครไว้ และลาออกจากงาน
บันทึกที่ได้ใจความ
รายงาน
การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพที่บ้าน
เขียนเพื่อความพอใจ
จดหมายถึงเพื่อน จดหมายชุมชน จดหมายแสดงความยินดี ขอบคุณในวาระต่าง ๆ การเชื้อเชิญ ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอ แนะนำ อ้างอิง แสดงความเสียใจ
เขียนเพื่อดำเนินการ
ร้องขอเครดิต จดหมายสมัครเครดิต การค้าหาข้อมูล ร้องทุกข์ วาระการประชุม
เขียนเพื่อสมัครงาน
ใบประวัติการทำงาน จดหมาย "ตกปลา" ร้องขอการอ้างอิง จดหมายติดตามผลการสมัครงาน การยอมรับและปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับงาน
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 1 พฤติกรรมการเขียนเบื้องต้น
บทที่ 2 เขียนด้วยรูปแบบ
ภาคที่ 2 การเขียนที่มีประสิทธิภาพที่ที่ทำงาน
บทที่ 3 จดหมายธุรกิตแบบธรรมดา
บทที่ 4 บันทึกช่วยจำที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 รายงาน
ภาคที่ 3 การเขียนที่มีประสิทธิภาพที่บ้าน
บทที่ 6 การเขียนเพื่อแสดงความพอใจ
บทที่ 7 การเขียนเพื่อให้ดำเนินการ
บทที่ 8 การเขียนเพื่อให้สมัครงาน