รูปภาพสินค้า รหัส9789745126695
9789745126695
-
ผู้เขียนMicrosoft Press, อัศวิน เพ็ชรรัตน์
ผู้แปลอัศวิน เพ็ชรรัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 470.00 บาท
ราคาสุทธิ 470.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745126695
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ Microsoft Word สำหรับ Windows 95 Step by Step จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ไมโครซอฟต์เวิร์ด สำหรับวินโดวส์ 95 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้มีบทเรียรแบบเป็นขั้นตอนที่ง่ายแก่การเข้าใจและติดตาม รวมทั้งมีตัวอย่างงานงานเชิงธุรกิจ ในชีวิตจริงมาให้ศึกษา และฝึกฝนทักษะกับความชำนาญเพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ
หนังสือ Microsoft Word สำหรับ Windows 95 Step by Step เล่มนี้ ท่านจะได้รู้วิธี
* การเป็นผูเชี่ยวชาญในการใข้คุณลักษณ์เด่นต่าง ๆ ของไมโครซอฟต์เวิร์ดสำหรับโดวส์ 95
* การสร้าง แก้ไข และการจัดรูปแบบให้เอกสาร
* การใชัฟังชันตรวจสอบการสะกดคำและการสะกดคำแหละการจรวจสอบไวยากรณ์เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
* เพิ่มประสิทธ์ภาพการแก้ไขเอกสารโดยการใช้ระบบแก้คำผิดแบบอัตโนมัติ (AutoCorresct) ระบบกรอกข้อความแบบอัตโนมัติ(AutoText), อภิธานศัพท์ (Thesaurus) และการค้นหาแล้วแทนที่คำ (Find and Replace)
* การใช้ Wizard และ Template ในการสร้างเอกสารอย่างรวดเร็ว
* การจัดรูปแบบเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ (AutoFormat) เพื่อความง่ายในการสร้าง
* การสร้างตารางและแผนภาพ รวมทั้งการใส่รูปภาพกราฟิกลงในเอกสารอย่างมีเทคนิค
* สร้างและปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อนำมาใช้เป็นแบบฟอร์มเชื่อมโยง (online forms)
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 เรียนรู้หลักการพื้นฐาน
บทที่ 1 การสร้างแฟ้มเอกสาร
บทที่ 2 การย้ายข้อความในเอกสาร
บทที่ 3 การจัดรูปแบบของพารากราฟ
บทที่ 4 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
ภาคที่ 2 งานประจำวันของคุณจะง่ายขึ้น
บทที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
บทที่ 6 การตรวจสอบเอกสาร (Proofing)
บทที่ 7 การจัดแต่งหน้ากระดาษ
บทที่ 8 การใช้ต้นแบบ (Style)
บทที่ 9 ประหยัดเวลาด้วย Wizard และ Template
ภาคที่ 3 การจัดการกับข้อความและรูปภาพ
บทที่ 10 การสร้างตารางและแผนภาพ
บทที่ 11 การสร้างคอลัมน์
บทที่ 11 การสร้างคอลัมน์
บทที่ 12 การเพิ่มรูปภาพและการเน้นข้อความ
ภาคที่ 4 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เอกสารแบบพิเศษ
บทที่ 13 การจัดเอกสารด้วยมุมมองโครงร่าง
บทที่ 14 การจัดการเอกสารของคุณเอง
บทที่ 15 การทำงานด้วยแบบฟอร์ม
บทที่ 16 การสร้างและการพิมพ์เอกสารเวียน
ภาคผนวก ก. จับคู่แบบฝึกหัด
ภาคผนวก ข. เปรียบเทียบเมนูคำสั่งภาษาไทยกับเมนูภาษาอังกฤษ