รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745125285
จำนวน: 24 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 x 1 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 02 / 2539
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สอนหนูให้เรียนรู้ตัวเลข
หนังสือเล่มนี้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้เด็ก (อายุประมาณ 6 - 8 ขวบ) ได้ฝึกฝนการคำนวณ อันจะครอบคลุมถึงทักษะความเข้าใจทางคณิตศาสตร์สอดคล้องไปกับสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การนับ
การบวก ลบ คูณ หาร
การเรียงลำดับ
ตำแหน่งค่าของตัวเลข (หลักสิบและหลักหน่วย)
การวัดความยาว
ตัวเลขที่รวมกันได้ 10
การคำนวณจากเลขที่กำหนด
รูปร่าง
เศษส่วน
:: สารบัญ
นับให้ถึง 10
ลำดับ
การบวก
เลขที่รวมกันได้ 10
รูปร่าง
การลบ
นับถอยหลัง
เติมเลขที่หายไป
การใช้ไม้บรรทัด
เครื่องกลคิดเลข
การคูณ
การหาร
เศษส่วน
หลักสิบและหลักหน่วย
สามเหลี่ยมการคูณ
มากกว่า น้อยกว่า
การบวกอย่างง่าย ๆ