รูปภาพสินค้า รหัส9789745125261
9789745125261
เสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า
ผู้เขียนธนบูรณ์ ศศิภานุเดช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745125261
จำนวน: 364 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ระบบไฟฟ้าที่ดีคือระบบจะต้องทำงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถึอได้ดี มีความสม่ำเสมอของแรงดันง่ายต่อการใช้งาน มีความคล่องตัวและมีราคาพอสมควร
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ให้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้อย่างดี เพราะได้มีการเสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า ซึ่งได้เน้นเฉพาะระบบไฟฟ้าของ อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั่งการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตลอดจนเทนนิคการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ด้วย
ผู้เขี่ยนพยายามเขียนให้เข้าใจและอ่านง่าย มีรูปภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าและควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าในภาคสนาม โดยได้จัดทำตารางแสดงค่าและชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานในภาคสนามสามารถเปิดหาได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณแต่อย่างใดทั้งสิ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 การวางแผนสำหรับระบบไฟฟ้า
บทที่ 2 ระบบประธานไฟฟ้า
บทที่ 3 วงจรย่อยและสายป้อน
บทที่ 4 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย
บทที่ 5 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารพาณิชย์
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์
บทที่ 7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
บทที่ 8 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บทที่ 9 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับภัตตาคาร
บทที่ 10 การปรับปรุงร่าเพาเวอร์แฟกเตอร์