รูปภาพสินค้า รหัส9789745125001
9789745125001
-
ผู้เขียนRobert Liesenborghs, ROBERT RAISENBORGE

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 395.00 บาท
ราคาสุทธิ 395.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745125001
จำนวน: 249 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงประจำสำนักงานสำหรับเลขานุการ พนักงานรับโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไป
-เนื้อหา 12 บท ครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่างๆ ในการติดต่อกับชาวต่างประเทศ แนะนำเครื่องใช้ในสำนักงานการขอความช่วยเหลือและการตอบรับคำขอ การรับรองแขก การถามทางและการบอกทาง การตอบโทรศัพท์ และการฝากข้อความ การขอนัดหมาย การพูดคุยถึงปัญหาของานและการเสนอแนะวิธีแก้ไขด้วยตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล
-บรรจุประโยคและวลีกว่า 1, 000 ตัวอย่าง พร้อมคำแปลภาษาไทยประโยคต่อประโยค และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม
-ในส่วนของ THE LIGHTER SIDE จะให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวน ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบตะวันตก ซึ่งมักก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนเมื่อนำไปใช้หรือทำให้เกิดความขบขันรวมทั้งเกมและปริศนาต่างๆมากมาย ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงานสนุกสนานยิ่งขึ้น
-ดัชนีคำศัพท์ และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทุกบท
:: สารบัญ
UNIT 1 A NEW FACE AT THE OFFICE
UNIT 2 A MODEL SECRETARY
UNIT 3 INSTRUCTIONS FROM THE MANAGER
UNIT 4 A FOREIGN VISITOR
UNIT 5 THE GRAPHIC TOWER BUILDING
UNIT 6 GETTING AROUND IN THE CITY
UNIT 7 ANSWERINE THE TELEPHONE
UNIT 8 TAKING A MESSAGE
UNIT 9 MAKING AN APPOINTMENT
UNIT 10 ASSIGNMENT AT THE AIRPORT
UNIT 11 PROBLEMS AT GRAPHIC
UNIT 12 GETTING THE JOB DONE