รูปภาพสินค้า รหัส9789745123953
9789745123953
ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม...
ผู้เขียนชูเวช ชาญสง่าเวช
ผู้แปลดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745123953
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1995
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม โครงการลงทุนประเภทนี้ปกติจะต้องใช้เงินจำนวนมากและผูกพันผู้ลงทุนไปเป็นเวลายาวนาน ปัญหาการตัดสินใจลงทุนจึงมึความสำคัญขั้นวิกฤตต่อวิสาหกิจใด ๆ ด้วยเหตุนี้ความรู้แจ้งในศาสตร์นี้จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การแข่งขันในโลกธุรกิจกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นทุกวันนี้
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ความนำ
บทที่ 1 ภาพรวม
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐาน
ภาคที่ 2 การวิเคราะห์ภายใต้ความแน่นอน
บทที่ 3 เกณฑ์ที่ใช้ค่าเวลาของเงิน
บทที่ 4 การเลือกโครงการเอกเทศ
บทที่ 5 การเลือกโครงการที่มีความสัมพันธ์กัน
บทที่ 6 การเลือกโครงการภายใต้ข้อจำกัดด้านเงินลงทุน
ภาคที่ 3 การวิเคราะห์ภายใต้ความไม่แน่นอน
บทที่ 7 การใช้เกณฑ์ค่าอรรถประโยชน์คาดหมาย
บทที่ 8 วิธีวิเคราะห์เบ็ดเตล็ดภายใต้ความไม่แน่นอน
บทที่ 9 การจัดสรรงบประมาณภายใต้ความไม่แน่นอน : บทเรียนจากการวิเคราะห์ในระยะหลัง
ภาคผนวก : ตารางดอกเบี้ย
ดัชนี