รูปภาพสินค้า รหัส9789745123045
9789745123045
-
ผู้เขียนประพัฒน์ อุมโยภาศ, พ.ต.ประพัฒน์ อุทโยภาศ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745123045
จำนวน: 332 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1998
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ซอฟแวร์ AutoCAD นั้นมีความสามารถมากในหลายด้าน และนำมาใช้งานในการเขียนแบบกันอย่างแพร่หลาย AutoCAD นั้นได้มีการปรับปรุงเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 10 ปี จนถึง Release 13 ที่ทางบริษัท AutoCAD ประกาศว่า ทรงพลังมากที่สุดเท่าที่มีมา และหนังสือเรียน AutoCAD Release 13 พื้นฐานสำหรับการเขียนแบบ 2 มิติ ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ AutoCAD รีลิสใดมาก่อนเลย ผู้เขียนใช้คำอธิบายง่าย ๆ มีตัวอย่างประกอบทุกขั้นตอน เลือกสรรเฉพาะคำสั่งที่จะนำไปใช้งานจริง ละเว้นคำสั่งที่ซับซ้อนและไม่ได้ใช้งานขั้นพื้นฐาน จึงง่ายต่อการเรียนรู้
:: สารบัญ
บทที่ 1 ทั่วไป
บทที่ 2 การเขียนเส้น
คำสั่ง LINE, MLINE, XLINE, SPLINE
บทที่ 3 การเขียนวงกลม
คำสั่ง CIRCLE
บทที่ 4 การเขียนส่วนโค้ง
คำสั่ง ARC
บทที่ 5 Object snap
คำสั่ง SNAP, OSNAP
บทที่ 6 การเขียนวงรี
คำสั่ง ELLIPSE
บทที่ 7 การเขียนรูปหลายเหลี่ยม รุประบาบทึบและจุด
คำสั่ง POLYGON, SOLID, POINT
บทที่ 8 การเลือกวัตถุ
คำสั่ง GROUP
บทที่ 9 การควบคุมการแสดงภาพ
คำสั่ง ZOOM, VPORTS, PAN
บทที่ 10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุ
คำสั่ง COPY, MOVE, OFFSET, MIRROR, ARRAY,
ROTATE, ALIGN, ERASE
บทที่ 11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุ
คำสั่ง STRETCH, SCALE, EXTEND, LENGTHEN,
TRIM, BREAK, EXPLODE, CHAMFER, FILLET,
บทที่ 12 การเขียนลวดลาย
คำสั่ง HATCH, BHATCH, HATCHEDIT,
บทที่ 13 การปรับตั้วและแก้ไข Multiline
คำสั่ง MLSTYLE, MLEDIT
บทที่ 14 ชนิดของเส้นและสี
คำสั่ง LINETYPE, LTSCALE, COLOR
บทที่ 15 ชั้น
คำสั่ง LAYER
บทที่ 16 บล็อค
คำสั่ง BLOCK, INSERT, MINSERT, EXPLODE, ATTDFF
ATTDISP
บทที่ 17 การเขียนตัวอักษร
คำสั่ง STYLE, DTEXT, MTEXT
บทที่ 18 การเขียนเส้นบอกขนาด
คำสั่ง DIMLINEAR, DISCONTINUE, DIMBASELINE,
DIMALIGNED, DIMRADIUS, DIMDIAMETER,
DIMORDINATE, LEADER, DIMEDIT
บทที่ 19 การพล็อต
คำสั่ง PLOT
บทที่ 20 คำสั่งปลีกย่อย 1
คำสั่ง APERTURE, AREA, CAL, CHANGE, CHPROP,
COLOR, DIST, DIVIDE, MEASURE
บทที่ 21 คำสั่งปลีกย่อย 2
คำสั่ง MSLIDE, VSLIDE, SCRIPT, MULTIPLE, QTEXT
RECTANG, REGION, SUBTRACT, UNION,
INTERSECT, SKETCH, TIME, VIEWRES
บทที่ 22 แบบฝึกหัดที่ 1
บทที่ 23 แบบฝึกหัดที่ 2
ภาคผนวก ก. การย่อคำสั่ง
ภาคผนวก ข. ดัชนีเส้นทางคำสั่ง
ดัชนี