รูปภาพสินค้า รหัส9789745122642
9789745122642
-
ผู้เขียนกีรติ ลีวัจนกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745122642
จำนวน: 516 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 2000
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ผุ้เขียนได้รวบรวมจากเอกสารและตำราต่าง ๆ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานทางด้ายวิศวกรรมแหล่งน้ำ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานกลศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์ เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสมาก่อน
สำหรับเนื้อหาภายในจะประกอบด้วย คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของการไหลการไหล ของของไหลจริง หลักการไหลของของไหล การวิเคราะห์มิติเชิงหน่วยและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลในท่อการไหลในทางน้ำเปิด และการไหลไม่คงที่ของของไหล ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงทฤฏีต่าง ๆ อย่างชัดเจนและตัวอย่างที่ใช้ปฏิบัติงานได้ จึงเหมาะสำหรับวิศวกร นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 คุณสมบัติของของไหล
บทที่ 2 ของไหลสถิต
บทที่ 3 จลนศาสตร์ของการไหล
บทที่ 4 การไหลของของไหลจริง
บทที่ 5 หลักการไหลของของไหล
บทที่ 6 การวิเคราะห์มิติเชิงหน่วยและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์
บทที่ 7 การไหลของของไหลในท่อ
บทที่ 8 การไหลในทางน้ำเปิด
บทที่ 9 การไหลไม่คงที่ของของไหล