รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745120907
จำนวน: 450 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 23 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1995
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในยุคแรก ๆ ของคอมพิวเตอร์นั้น คอมพิวเตอร์ถูกมองเป็นเพียงของเล่นหรือเครื่องเล่นเกมเท่านั้น จะมีสักกี่คนที่จะใช้ประโยชน์ของมันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
เมื่อเวลาพันผ่าน มาถึงยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรวมทั้ง PeoPle ware ด้วย ที่จะต้องพัฒนาความรู้ประสบการณ์ ให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เดินอยู่บนถนนสายนี้
ระบบปฏิบัติการที่เราใช้กันอยู่นั้นมีความสามารถในการทำงาน และช่วยอำนวยความสะดวกแก่เรามาก เราควรที่จะนำประโยชน์เหล่านั้นมาใช้ร่วมกันในด้านฮาร์ดแวร์ด้วยฉะนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการจัดการกับดอสชั้นสูงในการทำโปรแกรมประเภทฝังตัวในหน่วยความจำ คือเราต้องการใช้โปรแกรมนั้นเมื่อไรก็ได้ตามต้องการ แม้ว่าจะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันอื่นอยู่แล้วก็ตาม เช่น โปรแกรม Sidekick ที่ดังที่สุดของบอร์แลนด์
เราไม่ควรเป็นผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียว อย่างเช่น ไวรัสเป็นตัวก่อกวนปัญหาให้เรา แล้วเราจะนึกถึงโปรแกรมยอดฮิต เช่น SCAN.EXE ของ McAfee เป็นต้น แต่จะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่ามีไวรัสอยู้แต่ SCAN หาไม่พบ นั่นคือเราอาจจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึ้นเองและในหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้
รวมไปถึงด้านจอภาพที่สวยงาม จะดึงดูดผู้ใช้ทั้งหลายให้ยินดีและเต็มใจที่จะซื้อหามาใช้ ในเล่มยังมีวิธีจัดการกับจอภาพ ทั้งในโหมด text และ graphics รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมให้ใช้กับเมาส์ได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบทุกโปรแกรมจะใช้เมาส์กันได้หมดแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือ ด้านความเร็วในการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมสองโปรแกรมที่มีหน้าที่ในการทำงานเหมือนกันทุกประการ แต่ความเร็วในการทำงานอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ ตรงจุดนี้เราจึงควรเรียนรู้ถึงวิธีที่จะทะให้โปรแกรมของเราไม่ทำงานช้าจนเกินไป นั่นคือการนำภาษาแอสเซมบลีเข้ามาช่วย ดังจะเห็นได้จากหนังสือเล่มนี้
:: สารบัญ
บทที่ 1 สิ้นสุดโปรแกรม แต่ไม่จบการทำงาน
บทที่ 2 ไวรัสและวัคซีน
บทที่ 3 สนุกกับจอภาพ
บทที่ 4 คนกับเมาส์
บทที่ 5 เล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่ายภาษา C กับภาษาแอสเซมบลี