รูปภาพสินค้า รหัส9789745120242
9789745120242
-
ผู้เขียนกอบเกียรติ สระอุบล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 360.00 บาท
ราคาสุทธิ 360.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745120242
จำนวน: 495 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 24 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ปัจจุบันซอฟต์แวร์ประเภท CAD (Computer Aided Design/Drafting) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการออกแบบหรือเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้จำกัดให้ใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่จะเปิดกว้างให้ใช้งานหลายด้านหลายสาขา อาทิ งานโยธา งานไฟฟ้า งานเครื่องกล งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น
หนังสือ การเขียนแบบด้วย AutoCAD เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน AutoCAD ช่วยในการเขียนแบบตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงใช้งานจริง
ได้ โดยในเล่มมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้มองเห็นแนวทางประยุกต์คำสั่งต่าง ๆ มาใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วและต้องการหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม โดยเนื้อหาในเล่มได้อ้างอิง AutoCAD รุ่น 11 และ 12 เป็นหลัก จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสอนตามบริษัทต่าง ๆ พบว่ามีผู้ใช้งานจำนวนมากยังนิยมใช้รุ่น 11 อยู่ ดังนั้นเนื้อหาในเล่มผู้เขียนจึงเน้นการใช้งานรุ่น 11 ด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AutoCAD
บทที่ 2 การติดตั้งและปรับ AutoCAD ให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้
บทที่ 3 ท่องไปในแดน AutoCAD
บทที่ 4 การเปิดไฟล์ / เก็บไฟล์แบบงานสำหรับ AutoCAD12
บทที่ 5 คำสั่งเตรียมการก่อนการเขียนแบบ
บทที่ 6 ระบบโคออร์ดิเนตและคำสั่งช่วยเขียนแบบ
บทที่ 7 คำสั่งเขียนองค์ประกอบของแบบงาน
บทที่ 8 คำสั่งควบคุมการแสดงแบบงานบนจอภาพ
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้เลเยอร์ในการเขียนแบบงาน
บทที่ 10 คำสั่งสำหรับการแก้ไของค์ประกอบของแบบงาน
บทที่ 11 การแก้ไขส่วนของแบบงานโดยใช้ Grip
บทที่ 12 การเขียนข้อความลงในแบบงาน
บทที่ 13 การจัดการรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์
บทที่ 14 การเชื่อมโยงไฟล์แบบงานเข้าด้วยกัน
บทที่ 15 การเขียนเส้นลายตัด
บทที่ 16 การเขียนเส้นและข้อความบอกขนาด
บทที่ 17 การพลอตแบบงาน
บทที่ 18 การจัดการเกี่ยวกับไฟล์
บทที่ 19 การสร้างไฟล์แม่แบบ (Prototype Drawing)
บทที่ 20 ประยุกต์ใช้งานเขียนแบบจริง
ภาคผนวก ก. หน้าที่ของปุ่มฟังก์ช้นและ Ctrl
ภาคผนวก ข. สรุปคำสั่ง
ภาคผนวก ค. คำสั่งย่อใน AutoCAD 11-12
ภาคผนวก ง. แผนผังเมนู Pop-up ใน AutoCAD12