รูปภาพสินค้า รหัส9789745101753
9789745101753
-
ผู้เขียนวิทยา สงวนวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 750.00 บาท
ราคาสุทธิ 750.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745101753
จำนวน: 1112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 50 มม.
น้ำหนัก: 1653 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1994
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงระหว่างที่เป็นวิทยากรพิเศษ และจากการสอน AutoCAD ของสถาบัน ATC (AutoCAD Training Center) ในประเทศไทย"
:: สารบัญ
คำนำ
คุยกันก่อน
บทที่ 1 การปรับระบบการติดตั้ง AutoCAD รีลีส 12
บทที่ 2 เทคนิคการใช้งานเบื้องต้นของ AutoCAD
บทที่ 3 ลักษณะการทำงานแบบ CAD และขอบเขตของโปรแกรม AutoCAD รีลีส 12
บทที่ 4 คำสั่งพื้นฐาน AutoCAD เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียน Drawing
บทที่ 5 การใช้คำสั่งพื้นฐาน ในการเขียนส่วนของภาพ
บทที่ 6 คำสั่งที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนภาพ Drawing
บทที่ 7 การเริ่มต้นการปรับปรุงและแก้ไขภาพ (Editing Drawing)
บทที่ 8 ก้าวขั้นต่อไปของการปรับปรุงและแก้ไข Drawing
บทที่ 9 วิธีการให้ DIMENSION
บทที่ 10 Block และ External Reference
บทที่ 11 การเพิ่มลวดลายให้กับชิ้นงาน
บทที่ 12 การควบคุมการแสดงภาพ (Display Control)
บทที่ 13 คำสั่งที่เกี่ยวกับการเขียนภาพใน 3 มิติ
บทที่ 14 การเขียนภาพ 3 มิติ แบบ Real 3D Coordinate
บทที่ 15 การสร้าง Solid Models จาก AME
บทที่ 16 สร้างจิตนาการด้วยการ Rendering และโปรแกรม AutoCAD 3D Studio
บทที่ 17 การกำหนดสเกลบนรูป และการพล็อต
บทที่ 18 การจัดการฐานข้อมูลด้วย AutoCAD SQL EXtension (ASE)
บทที่ 19 AutoLISP
บทที่ 20 ความสมบูรณ์ของ AutoCAD RElease 12 for Window 3.1
ภาคผนวก