รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745094710
จำนวน: 682 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 38 มม.
น้ำหนัก: 1315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1992
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คณะผู้จัดทำมีความมุ่งมั่นอยากจะเห็นการใช้ภาษาไทยได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะการใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้ภาษาไทยมีโอกาสเลือกคำไทยมาใช้ได้มากขึ้น จึงได้เริ่มโครงการนี้โดยใช้ชื่อโครงการว่า อรรถภิธาน (Thai Thesaurus) ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการ การพัฒนาระบบช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2531 และด้วยความพากเพียรพยายามของคณะผู้ดำเนินการฯ ที่พยายามรวบรวมคำศัพท์ประชุมแก้ไขปรับปรุงกันทุกสัปดาห์เป็นเวลากว่าสองปี จนในที่สุดอรรถภิธานฉบับแรกก็เสร็จสมบูรณ์ดังที่เห็นอยู่อย่างไรก็จากคณะผู้ดำเนินการฯ ยังจะคงปรับปรุงต่อไปอีกเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในการดำเนินการ คณะผู้ดำเนินการฯ พยายามทำร่วมสองภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อหามโนภาพ (concept) ทางอรรถศาสตร์ของคำต่าง ๆ และรวบรวมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงคำต่าง ๆ กับมโนภาพจนในที่สุดก็สามารถรวบรวมคำหลักสำหรับการค้นหา (Word entry) ในภาษาไทยได้ประมาณ 19, 000 คำ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความหมายในระบบช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย การพิจารณาทางมโนภาพของทั้งสองภาษานี้เอง ทำให้ทางคณะผู้ดำเนินการเห็นว่าควรแยกทำอรรรถาภิธานภาษาไทยออกมาอีกเล่มหนึ่งเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ประโยชน์ คณะผู้ดำเนินการฯจึงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดพิมพ์รายงานออกมาเป้นรูปเล่ม นอกจากนี้คณะผู้ดำเนินการฯ ยังนำข้อมูลนี้เก็บไว้บนแผ่นจานแม่เหล็กสำหรับการเรียกใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งด้วย อรรรถาภิธาน จึงมีการเรียกใช้ได้กว้างขวางและรวดเร็ว
:: สารบัญธน