รูปภาพสินค้า รหัส9789744662965
9789744662965
-
ผู้เขียนนพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน), รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 360.00 บาท
ราคาสุทธิ 360.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744662965
จำนวน: 418 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 4 ปี 2008
:: คำนำ
ทฤษฎีบุคลิกภาพประกอบด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีมุมมองหลากหลาย แต่ละทฤษฎีก็พยายามอธิบายถึงบุคลิกภาพและที่มา พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวของมนุษย์ ทฤษฎีเหล่านี้ล้วนเป็นทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตกซึ่งมีจุดเน้นของตัวเอง ผู้เขียนได้พยายามสอดแทรกความคิดของตัวเองโดยอาศัยการวิจารณ์ส่งท้ายและบางส่วนก็สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาโดยตรง ผู้เขียนได้เพิ่มแนวคิดเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ด้วย จึงทำให้หนังสือ้ล่มนี้ต่างจากหนังสือทฤษฎีบุคลิกภาพเล่มอื่น ๆ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนของนักศึกษา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 18 บท หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับบุคลิกภาพ โดยทฤษฎีที่กล่าวถึงเป็นของนักวิชาการตะวันตก แต่ผู้เขียนก็ได้สอดแทรกข้อคิดเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น
:: สารบัญ
ส่วนที่1 แนะนำสาขาวิชาบุคลิกภาพ
บทนำ บุคลิกภาพและแนวการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์
ส่วนที่2 จิตวิเคราะห์และมุมมองจิตวิเคราะห์ใหม่
บทที่1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
บทที่2 จิตวิเคาระห์ของจุง
บทที่3 จิตวิทยาปัจเจกบุคคลของแอ็ดเลอร์
บทที่4 การวิเคราะห์จิตเชิงสังคมและวัฒนธรรมของฮอร์ไน
บทที่5 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เชิงมนุษย์นิยมของฟรอมม์
บทที่6 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาของอีโก้ของอิริคสัน
ส่วนที่3 มุมมองของเทรท
ฯลฯ