รูปภาพสินค้า รหัส9789744662545
9789744662545
-
ผู้เขียนคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744662545
จำนวน: 135 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2537
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 9 ปี 2007
:: คำนำ
ภาควิชาภาษาไทยได้จัดพิมพ์หนังสือ การใช้ภาษไทย 2 ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการเขียนและการพูดที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ต่อเนื่องจากเนื้อหาในหนังสือ การใช้ภาษาไทย 1
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาของหนังสือ การใช้ภาษาไทย 2 เน้นการพัฒนาทักษะ การเขียน และการพูด ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ และเป็นศิลปะมากขึ้น เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและการทำงานต่อไป
:: สารบัญ
การเขียน
1 โวหาร
2 การใช้ภาษาพจน์
3 การเขียนบทความ
4 การเขียนรายงานวิชาการ
5 การเขียนจดหมาย
การพูด
6 การสนทนา
7 การอภิปราย
8 การโต้วาที
9 การสัมภาษณ์