รูปภาพสินค้า รหัส9789744522696
9789744522696
-
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744522696
จำนวน: 293 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2551
:: คำนำ
การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1970 และเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อทศวรรษ 1980 แต่หลังจากนั้นการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติของโลกก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอทางด้านระเบียบวิธีในการวิจัย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เสนอทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการนำนโยบายไปปฏิบ้ติ ได้แก่ ทฤษฎีบนลงล่าง ทฤษฎีล่างขึ้นบน ทฤษฎีผสม งานวิจัยคลาสสิค การวิจัยในแผนปัจจุบันและการวิจัยของไทย ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอใหม่ ๆ ได้แก่ การวิจัยรุ่นที่สาม การโต้แย้ง ทฤษฎีความร่วมมือตามกระบวนทัศน์การจัดการบ้านเมือง ทฤษฎีกลุ่มและเครือข่าย และการวิจัยแบบแปลความ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 2 กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 3 ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 4 งานวิจัยคลาสสิคของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 5 การวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติในปัจจุบัน
บทที่ 6 องค์การและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 7 ระบบความร่วมมือในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 8 การเมืองของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 9 กลุ่มและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 10 ระบบราชการกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ฯลฯ