รูปภาพสินค้า รหัส9789744438188
9789744438188
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744438188
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 7 ปี 2022
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "หม้อแปลงไฟฟ้า" เล่มนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพันขดลวด ต่อวงจร ประกอบชิ้นส่วน ทดสอบประสิทธิภาพของหม้อแปลง ตลอดจนซ่อมบำรุงและออกแบบสร้างหม้อแปลงขนาดเล็กได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบและประสิทธิภาพของหม้อแปลง หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ การขนานหม้อแปลง การตรวจสอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
:: สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 หม้อแปลงเฟสเดียว
บทที่ 3 วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
บทที่ 4 การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิภาพ
บทที่ 5 เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง
บทที่ 6 หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ
บทที่ 7 หม้อแปลงสามเฟส
บทที่ 8 การระบายความร้อนหม้อแปลงและการบำรุงรักษา