รูปภาพสินค้า รหัส9789744438010
9789744438010
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้เขียนสุขสม เสนานาญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744438010
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน -- ปี 2021
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102 เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง รวมถึงมีกิจกรรมงานฝึกปฏิบัติ และข้อทดสอบแต่ละบท เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านแบบ เขียนแบบผังโครงสร้าง
บทที่ 3 การอ่านแบบ เขียนแบบขยายโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า
บทที่ 5 การอ่านแบบ เขียนแบบสุขาภิบาล