รูปภาพสินค้า รหัส9789744437761
9789744437761
หนังสือ "วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย" เล่มแรกของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาตลอด 35 ปี พิพม์จำหน่ายแล้วกว่า 70,000 เล่ม
ผู้เขียนวิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744437761
จำนวน: 556 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2528
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 39 เดือน 7 ปี 2020
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งแบบเรียนมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติการ ด้านกการบริหารความปลอดภัย มีเป้าหมายสูงสุดคือการลดความสูญเสียและอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน พร้อมคำอธิบาย รวมถึงกรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุจริง และถึงคำถามทบทวนท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ในสายช่างและวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ตลอดจนวิศวกรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความปลอดภัย และการบริหารความปลอดภัย
ภาคที่ 2 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน
ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน พร้อมคำอธิบาย
ภาคที่ 4 คำถามทบทวนท้ายบท