รูปภาพสินค้า รหัส9789744437327
9789744437327
เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744437327
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม" เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 บท คือ 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2. สปลิตเฟสมอเตอร์ 3. คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 4. รีพัลชันมอเตอร์ 5. ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 6. เชดเดดโพลมอเตอร์ 7. ซิงโครนัสมอเตอร์ 8. มอเตอร์สามเฟส 9. สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม 10. ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ 11. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และภาคผนวก ตารางพันขดลวดสำหรับมอเตอร์สามเฟส เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และสามารถใช้ประกอบการทำงานได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 2 สปลิตเฟสมอเตอร์
บทที่ 3 คาปาซิเตอร์มอเตอร์
บทที่ 4 รีพัลชันมอเตอร์
บทที่ 5 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
บทที่ 6 เชดเดดโพลมอเตอร์
บทที่ 7 ซิงโครนัสมอเตอร์
บทที่ 8 มอเตอร์สามเฟส
บทที่ 9 สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม
บทที่ 10 ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
บทที่ 11 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 12 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ