รูปภาพสินค้า รหัส9789744436788
9789744436788
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744436788
จำนวน: 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น ประกอบด้วยเรื่องแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกล ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 6 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว
บทที่ 7 วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
บทที่ 8 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
บทที่ 9 เครื่องหมายแสดงขั้วและขนานนามหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 10 หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้งานพิเศษ
บทที่ 11 หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส
บทที่ 12 การระบายความร้อนและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า