รูปภาพสินค้า รหัส9789744436047
9789744436047
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ของสำนักกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744436047
จำนวน: 156 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 158 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator)" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีการพับขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
:: สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์
บทที่ 4 หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 6 การบำรุงรักษาและการถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ