รูปภาพสินค้า รหัส9789744435743
9789744435743
มีภาพประกอบมากกว่า 550 รูป และตาราง 119 ตาราง
ผู้เขียนมานพ ตันตระบัณฑิตย์, รศ., ไชยันต์ สิริกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744435743
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการกำหนดขนาดและหลักเกณฑ์การเขียนแบบทั่วไป การเขียนแบบงาน CNC การเขียนภาพสามมิติ การเขียนแบบภาคตัด การกำหนดพิกัดความเผื่อ การตัดชิ้นงาน การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพระเบิด การสเกตซ์แบบงานด้วนมือเปล่า การเขียนแบบงานท่อ การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปแกรม SolidWorks นำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน ภาพประกอบและตัวอย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และช่างเขียนแบบ ตลอดจนช่างเทคนิคและวิศวกรสำหรับใช้ประกอบการทำงาน
:: สารบัญ
บทที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 การกำหนดขนาดและหลักเกณฑ์การเขียนแบบทั่วไป
บทที่ 3 การเขียนภาพ 3 มิติ (Pictorial Drawing) ความหยาบผิวงาน งานกลึง
บทที่ 4 แบบภาคตัด งานเชื่อม
บทที่ 5 พิกัดความเผื่อ แบบชิ้นงานหล่อ
บทที่ 6 การตัดชิ้นงาน และแผ่นคลี่ (Developments)
บทที่ 7 พื้นฐานความเผื่อของรูปร่าง (Geometrical Tolerance) ในงานเขียนแบบวิศวกรรม
บทที่ 8 ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Parts) ของเครื่องจักรกล
บทที่ 9 แบบภาพประกอบ แบบสั่งงานการผลิต การสเกตช์แบบมือเปล่า
บทที่ 10 การเขียนแบบงานท่อ (Pipeline Drawing)
บทที่ 11 พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Basic Computer Aided Drawing)