รูปภาพสินค้า รหัส9789744435460
9789744435460
โปรแกรมที่เปลี่ยนการหาผลเฉลยทางวิศวกรรมที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ด้วยการจำลองภาพเสมือนจริง มี Case Study ทางวิศวกรรม ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบ Step by Step
ผู้เขียนจตุรงค์ ลังกาพินธุ์, ผศ.ดร., บุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744435460
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Autodesk Inventor Simulation เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบต่างๆ อย่างกว้างขวางและมีแน้วโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ และลดต้นการผลิตที่เกิดจากการออกแบบขนาดที่เกินความจำเป็น เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยพื้นฐานการใช้งานเครื่องมือของ Stress Analysis กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Stress Analysis เช่น การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ ความแข็งแรงของชิ้นส่วน งานประกอบ การใช้ Parametric Table วิเคราะห์ปัญหาหลายตัวแปรเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของชิ้นส่วนและงานประกอบ พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Dynamic Simulation กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Dynamic Simulation เช่น การวิเคราะห์กลไกลิ้นของเครื่องยนต์ กลไกที่ปัดน้ำฝน กลไกเจนิวา ออกแบบเพลาลูกเบี้ยว หาขนาดต้นกำลังของกลไกมือคีบ หาขนาดของชิ้นต่อโยงและสปริงที่เหมาะสมกับกลไก

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักกับ Stress Analysis
- รู้กับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
- ข้อดีและข้อควรระวังของการวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ฯลฯ

บทที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Stress Analysis
- การใช้ Stress Analysis วิเคราะห์ชิ้นส่วน
- การใช้ Stress Analysis วิเคราะห์ชิ้นประกอบ
ฯลฯ

บทที่ 3 รู้จักกับ Dynamic Simulation
- ความรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไก
- ขั้นนตอนการวิิเคราะห์ปัญหาโดย Dynamic Simulation
ฯลฯ

บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Dynamic Simulation
- การวิเคราะห์กลไกลิ้นของเครื่องยนต์
- การวิเคราะห์กลไกที่ปัดน้ำฝนของรถยนต์
ฯลฯ