รูปภาพสินค้า รหัส9789744434463
9789744434463
เรียนรู้ลำดับชั้นของภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ สร้างจักรกลรองรับภาษาประเภทต่างๆ อธิบายด้วยรูปภาพที่เข้าใจง่าย ทดสอบความเข้าใจด้วยเเบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนเกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434463
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 182 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ทฤษฎีการคำนวณ : Theory of Computation" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไฟไนต์ออโตมาตา นิพจน์เรกูลาร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเรกูลาร์และไวยากรณ์เรกูลาร์ ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี ภาษาคอนเท็กซ์ฟรี การพิสูจน์ความไม่เป็นคอยเท็กซ์ฟรีของภาษา คุณสมบัติของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี ทัวริงแมซีน รวมถึงเนื้อหาขั้นสูงของทฤษฎีการคำนวณ ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
บทที่ 2 ไฟไนต์ออโตมาตา
บทที่ 3 นิพจน์เรกูลาร์เเละไวยากรณ์เรกูลาร์
บทที่ 4 คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์
บทที่ 5 ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรีเเละภาษาคอนเท็กซ์ฟรี
บทที่ 6 พุชดาวน์ออโตมาตา
บทที่ 7 การพิสูจน์ความม่เป็นคอนเท็กซ์ฟรีของภาษา เเละคุณสมบัติของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี
บทที่ 8 ทัวริงเเมชีน
บทที่ 9 เนื้อหาขั้นสูงของทฤษฎีการคำนวณ