รูปภาพสินค้า รหัส9789744434210
9789744434210
หลักการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กรณีศึกษาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ได้ผลจริง
ผู้เขียนวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434210
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวิศวกรรมการฉีดพลาสติก ครอบคลุมหลักการพื้นฐานในการฉีดพลาสติก การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่สำคัญที่เกิดปัญหาได้บ่อยในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด การควบคุมการฉีด พารามิเตอร์ในการฉีด การเปลี่ยนแปลงของพลาสติกในแม่พิมพ์และการประยุกต์ใช้ในงานระดับสูง วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงาน พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมกว่า 30 กรณี เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิค และวิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมการผลิต
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก
บทที่ 2 การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่มีผลต่อการฉีด
บทที่ 3 การไหลของพลาสติกในงานฉีด
บทที่ 4 เทคนิคบางประการในการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีด
บทที่ 5 ความดันในการฉีดและแรงปิดแม่พิมพ์
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ความดันในแม่พิมพ์
บทที่ 7 เวลาหล่อเย็นในการฉีดพลาสติก
บทที่ 8 รีโอโลยีในงานฉีดพลาสติก
บทที่ 9 การวิเคระห์ปัญหาในงานฉีดพลาสติก
บทที่ 10 ตัวอย่างการคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นในงานฉีด