รูปภาพสินค้า รหัส9789744434142
9789744434142
สื่อประกอบการสอนพร้อมโปรแกรมตัวอย่างให้ทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว และประยุกต์ใช้งานได้จริง
ผู้เขียนดอนสัน ปงผาบ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434142
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 592 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2549
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน 4 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การใช้งานโปรแกรม Keil การเขียนโปรแกรมควบคุม การตรวจสอบ การพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมอินเทอร์รัปต์ วงจรนับ วงจรจับเวลาและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขา อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง บทสรุป และแบบทดสอบหลากหลาย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 หน่วยความจำและรีจิสเตอร์
บทที่ 3 ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 6 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Keil PK51
บทที่ 7 การควบคุมหลอดแสดงผล
บทที่ 8 การรับข้อมูลจากสวิตช์
บทที่ 9 หุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 10 อินเทอร์รับและวงจรจับเวลา
บทที่ 11 การควบคุมจอแสดงผล LCD
บทที่ 12 หุ่นยนต์ 6 ขา