รูปภาพสินค้า รหัส9789744434050
9789744434050
หนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุด ศักยภาพทดแทนแหล่งปิโตรเลียมได้ทั้งหมด
ผู้เขียนนคร ทิพยาวงศ์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744434050
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 182 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมเทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล เทคนิค และตัวอย่างระบบที่สำคัญ เช่น การเพิ่มความหนาแน่น ไพโรไลซิส แก๊สซิฟิเคชัน การเผาไหม้ การผลิต เอทานอล การผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตไฮโดรเจน น้ำมันชีวภาพ เคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ชีวภาพ และอีกหลากหลาย อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านพลังงานหมุนเวียนทุกระดับ
:: สารบัญ
บทที่ 1 พลังงานชีวภาพ
บทที่ 2 การเพิ่มความหนาแน่น
บทที่ 3 ไพโรไลซิส
บทที่ 4 แก๊สซิฟิเคชัน
บทที่ 5 การเผาไหม้
บทที่ 6 การผลิตเอทานอล
บทที่ 7 การผลิตก๊าซชีวภาพและก๊าซไฮโดรเจน
บทที่ 8 น้ำมันชีวภาพ
บทที่ 9 เคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ชีวภาพ
:: คำนิยม
ความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะของ รศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์ ที่ทำให้ตำราเล่มนี้เกิดขึ้น จะเป็นพลังในการนำมาซึ่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการเป็นอาจารย์และนักวิจัยสืบต่อไป
-- รศ.ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ --
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่