รูปภาพสินค้า รหัส9789744433831
9789744433831
หากท่านเป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น "นายจ้าง" หรือ "ลูกจ้าง" ท่านต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433831
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะทำให้คุณทราบถึงที่มาของโครงสร้างเงินเดือน วิธีการประเมินค่างาน ตลอดจนวิธีบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนให้กับองค์กรของคุณ ด้วยสไตล์จับเข่าคุยกัน เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร พนักงานองค์กร คนทำงาน HR หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น "นายจ้าง" หรือ "ลูกจ้าง"
ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคล เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของการประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือนในภาคปฏิบัติจริง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น!

:: สารบัญ
บทที่ 1 คุยเฟื่องเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนกันก่อน
บทที่ 2 ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
บทที่ 3 เราจะเตรียมตัวก่อนประเมินค่างานกันอย่างไร
บทที่ 4 วิธีการประเมินค่างาน
บทที่ 5 การแปลงผลจากการประเมินค่างานมาเป็นคะแนนและการจัดแบ่ง Job Group
บทที่ 6 ศัพย์ สูตร และเรื่องควรทราบในการทำโครงสร้างเงินเดือน
บทที่ 7 ขั้นตอนและวิธีการทำโครงสร้างเงินเดือน
บทที่ 8 เราจะมีวิธีการบริหารจัดการค่าตอบแทนอย่างไรบ้าง