รูปภาพสินค้า รหัส9789744433763
9789744433763
คู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา ชลศาสตร์ (Hydraulics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา...
ผู้เขียนไพฑูรย์ กิติสุนทร, ผศ.ดร. , ศุภกร ศิรพจนกุล, อมเรศ บกสุวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433763
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา ชลศาสตร์ (Hydraulics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวคิดและวิธีพิจารณาออกแบบที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานที่แท้จริง! ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 คุณสมบัตของของไหล
บทที่ 3 ของไหลสถิต
บทที่ 4 การเคลื่อนที่เปรียบเทียบของของไหล
บทที่ 5 หลักและกฎเกณฑ์การไหลของของไหล และสมการพื้นฐาน
บทที่ 6 การวิเคราะห์มิติเชิงหน่วย และหลักการจำลองทางชลศาสตร์
บทที่ 7 การไหลในท่อ
บทที่ 8 การไหลในทางน้ำเปิด
บทที่ 9 การไหลไม่คงที่