รูปภาพสินค้า รหัส9789744433695
9789744433695
คอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างไร? เหตุใดคอมพิวเตอร์จึงประมวลผลได้? คำถามนี้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถตอบได้ทุกคน...และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนธีรวัฒน์ ประกอบผล, รศ. , จันทนา ผ่องเพ็ญศรี, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433695
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยกล่าวถึงแนวคิดของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน โครงสร้างภายในของคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ วงจรลอจิกพื้นฐาน การประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอธิบายถึงส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์และการทำงานของแต่ละส่วน ได้แก่ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัส หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำแคช หน่วยความจำสำรอง และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมด้วยสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนในแต่ละบท
:: สารบัญ
บทที่ 1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 รหัสคอมพิวเตอร์และการกระทำทางลอจิก
บทที่ 3 คอมพิวเตอร์การทำงานพื้นฐานและระบบบัส
บทที่ 4 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น
บทที่ 5 หน่วยความจำ
บทที่ 6 หน่วยความจำสำรอง
บทที่ 7 พอร์ตอินพุตเอาต์พุต
บทที่ 8 การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิธีออกแบบ Data Path