รูปภาพสินค้า รหัส9789744433022
9789744433022
หนังสือ FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิดและวิธีการตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ F
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433022
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 90 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2551
:: คำนำ
หนังสือ FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) เล่มนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2547 โดยบริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่งจำกัด (TACT) และไม่ได้มีการปรับปรุงอีก โดยในการจัดพิมพ์ดังกล่าวได้รับการจัดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้มีการพิมพ์ซ้ำอีกด้วย ผู้เขียนมีความตั้งใจจะปรับปรุงให้เนื้อหามีความทันสมัยยิ่งขึ้น จนกระทั่งในการจัดพิมพ์ครั้งนี้กับทางสำนักพิมพ์ ส.ส.ท จึงได้มีโอกาสแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาด้วย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิด และวิธีการ ตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ FMEA สำหรับการออกแบบ และกระบวนการ สำหรับเป็นคู่มือประกอบการแก้ปัญหาในการวางแผนคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ การแก้ปัญหาคุณภาพตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนทั่วไปของการจัดทำ FMEA รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุจากความผิดพลาด วิธีป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ ความหมายและแนวความคิด FMEA การวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องการควบคุมกระบวนการ FMEA สำหรับการออกแบบ FMEA สำหรับกระบวนการ เหมาะสำหรับ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการนักวิจัยสาขาวิศวกรรมคุณภาพ การออกแบบเชิงวิศวกรรม blackbelt และ greenbelt ของ Six Sigma
:: สารบัญ
บทที่ 1 คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ
บทที่ 2 ความหมายและแนวความคิด FMEA
บทที่ 3 การวิเคราะห์หน้าของกระบวนการ
บทที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง
บทที่ 5 การควบคุมกระบวนการ
บทที่ 6 FMEA สำหรับการออกแบบ
บทที่ 7 FMEA สำหรับกระบวนการ