รูปภาพสินค้า รหัส9789744433015
9789744433015
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เบื้องต้น งานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายงานศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนรายละเอียดของพลัง
ผู้เขียนไกรพัฒน์ จีนขจร, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744433015
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2551
:: คำนำ
ปัจจุบันพลังงานเป็นสำหรับมนุษย์โลกอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานรวมทั้งความต้องการของพลังงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ เมื่อความต้องการของการใช้พลังงานมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณพลังงานสำรองจากแห่งพลังงานธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด มนุษย์เราจึงแสวงหาพลังงานจากแหล่งอื่น หรือใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นทางออกที่ดีเนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับการใช้ “พลังงานหมุนเวียน” เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydroelectricity) พลังงานลม (Wind Energy) ที่เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ รวมถึงการใช้พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) การพัฒนาไบโอดีเซล (Biodiesel) ไบโอเอทานอล (Bioethanol) ที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศที่นับวัน
จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมความรู้เบื้องต้น งานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายงานศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนรายละเอียดของพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในประเทศไทย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและผู้ที่สนใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลพลังงานเบื้องต้น
บทที่ 2 พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)
บทที่ 3 ไบโอดีเซล (Biodiesel)
บทที่ 4 ไบโอเอทานอล (Bioethanol)
บทที่ 5 พลังงานลม (Wind Energy)
บทที่ 6 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)
บทที่ 7 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
บทที่ 8 ไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydroelectricity)