รูปภาพสินค้า รหัส9789744432933
9789744432933
เน้นหลักการและเทคนิคสำหรับตรวจวัดและควบคุมสภาพกระบวนการ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้
ผู้เขียนวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432933
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2550
:: คำนำ
หนังสือ "การวัดและควบคุมกระบวนการ (Process Control and Instrumentation)" เล่มนี้ ได้กล่างถึงคุณสมบัติและหลักการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้สำหรับตรวจวัดสภาพกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแบบแอนะล็อก ตลอดจนแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุมกระบวนการ โดยเขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ในการทดลองและการค้นคว้าวิจัยมาเป็นเวลานาน กลั่นกรองจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนในหลายสถาบัน จนกลายเป็นองค์ความรู้ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การควบคุมกระบวนการ คือความพยายามที่จะทำการควบคุมและปรับแต่งสภาพการทำงานของกระบวนการทางอุตสาหกรรม ให้มีค่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้ (Set Point) ซึ่งสภาพกระบวนการที่ถูกควบคุม ได้แก่ อุณหภูมิ ระดับของเหลว ความดัน ตำแหน่ง ความเร็ว หรือน้ำหนัก เป็นต้น หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง คุณสมบัติและหลักการควบคุมกระบวนการ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับตรวจวัดสภาพกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแบบแอนะล็อก ตลอดจนแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุมกระบวนการ เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมเครื่องกล และเมคคาทรอนิกส์ หรือใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
:: สารบัญ
บทที่ 1 การควบคุมกระบวนการ
บทที่ 2 วิธีการควบคุมกระบวนการ
บทที่ 3 ลูปควบคุมกระบวนการ
บทที่ 4 การตรวจวัดความดันและการประยุกต์ใช้
บทที่ 5 การวัดและควบคุมอุณหภูมิ
บทที 6 การวัดและควบคุมระดับของกระบวนการ
บทที่ 7 การตรวจวัดการไหลของกระบวนการ
บทที่ 8 การวัดและควบคุมกระบวนการเชิงวิเคราะห์
บทที 9 การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมแบบแอนะล็อก
บทที่ 10 เทคนิคและแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุม