รูปภาพสินค้า รหัส9789744432827
9789744432827
แทนที่จะต้องเสียเวลาคิดวนไปวนมาอยู่ในหัวสมองให้แผนภาพช่วยถ่ายทอดทุกความคิด สร้าง "แผนธุรกิจ" ที่ "มองเห็นได้" กันเถอะ
ผู้เขียนNishimura Datsumi
ผู้แปลประวัติ เพียรเจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432827
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2550
:: คำนำ
การคิดด้วยภาพ คือ "วิธีการคิดด้วยดวงตา" แทนที่จะคิดในหัวสมองวนไปวนมา การใช้ด้วยตาอขงเราช่วยในการคิดกลับไปกลับมาระหว่างหัวสมองกับภาพที่วาดบนกระดาษ ทำให้เราสามารถพัฒนาความคิดของเราให้มีความหลากหลายและลึกซึ่งยิ่งขึ้น หลังจากการฝึกฝนเขียนแผนภาพหลาย ๆ ครั้งท่านก็จะค่อย ๆ ทราบเคล็ดลับในการเขียนขึ้นมาเองเมื่อถึงตอนนั้นการ "คิดด้วยภาพ' ก็จะกลายเป็นนิสัยและความเคยชินโดยอัตโนมัติ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้นำผู้อ่านเข้าสู่โลกของแผนภาพ การ "คิดด้วยภาพ" คือ "การคิดด้วยดวงตา" แทนการคิดวนไปวนมาอยู่ในสมอง ผู้เขียนแนะนำการใช้แผนภาพเป็นเครื่องมือช่วยคิดและถ่ายทอดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจที่ซับซ้อน หรือเอกสารนำเสนอโครงการที่ยุ่งยาก ก็เขียนให้เข้าใจได้โดยง่าย ผู้เขียนแนะนำวิธีการสร้าง "แผนภาพ" ง่ายๆ ที่เกิดจากการผสมผสานรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิตกับความคิดที่สมเหตุสมผล เริ่มต้นอธิบายจากพื้นฐานจนถึงกลวิธีการสร้างแผนภาพประยุกต์ขั้นสูงให้นำไปปฏิบัติได้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ไม่ว่าอะไรก็ลองวาดเป็นภาพดู
บทที่ 2 แผนภาพพื้นฐาน
บทที่ 3 แผนภาพที่ดีกับแผนภาพที่ไม่ดี
บทที่ 4 คิดแบบตรรกะเพื่อให้แผนภาพได้รับการยอมรับมากขึ้น
บทที่ 5 แผนภาพเพื่อการวิเคราะห์
บทที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแผนภาพ
บทที่ 7 อ่านและทำความเข้าใจด้วยแผนภาพ
บทที่ 8 ก้าวข้ามอุปสรรค (Breakthrough) ด้วยแผนภาพ
บทที่ 9 แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยแผนภาพ
บทที่ 10 การใช้แผนภาพประยุกต์แบบต่าง ๆ
:: คำนิยม
หนังสือ "คิดด้วยภาพ (Think in Pictunes)" เล่มนี้ ดูเผิน ๆ แล้วเหมือนเป็นเรื่องง่าย ๆ ใคร ๆ ก็รู้เกี่ยกับเรื่องของแผนภาพอยู่แล้ว แต่ะหากเมื่ออ่านอย่างจริงจังแล้วจะพบว่าผู้เขียนได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการ "คิดด้วยภาพ" ที่คาดไม่ถึง แต่มีประโยชน์อย่างยิ่งและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อท่านอ่าจจบแล้วจะได้มุมมองใหม่ ต่อไปเมื่อเห็นแผนภาพหรือการนำเสนอจะมองปราดเดียวแล้วรู้ได้ทันทีว่า เป็นแผนภาพที่ดีหรือไม่ และจะปรับปรุงให้สื่อความหมายดีขึ้นได้อย่างไร
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
บมจ. ทีทีแอนด์ที