รูปภาพสินค้า รหัส9789744432582
9789744432582
-
ผู้เขียนHIDETOSHI KURODA
ผู้แปลไชยยันต์ สาวนะชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432582
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 257 x 12 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2550
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นในแบบของคู่มือการปฏิบัติงานก็เพื่อคนกลุ่มที่กล่าวถึงนี้โดยเฉพาะซึ่งการเรียบเรียงนั้นผู้เขียนต้องอาศัยการไปตรวจสอบถึงสถานที่จริงในโรงงานของโตโยต้า แล้วนำมาทดลองทำตามอยู่หลายครั้งเพื่อความถูกต้องในตอนเริ่มทำแรก ๆ ก็ไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ มากนัก แต่เมื่อได้ลงมือทำไปเรื่อย ๆ แล้วก็เกิดความเชี่ยวชาญและเกิดการพัฒนาฝีมือมากขึ้น ผู้เขียนได้รวบรวมทำเป็นหัวข้อการปฏิบัติเรียกว่า "เช็กลิสต์" อย่างไรก็ตามเมื่อได้ทดลองให้ผู้ปฏิบัติงานหลาย ๆ กลุ่มทำตามขั้นตอนเหล่านั้นกลับพบว่าส่วนมากมักสักแต่ว่าทำตามขั้นตอนแต่ไม่เข้าใจในเหตุผลขั้นตอนนั้น ๆ อย่างแท้จริง ผู้เขียนจึงได้อธิบายถึงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนนั้น ๆ เอาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการปรับปรุงการผลิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแบบของโตโยต้า เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของอดีตผู้เชี่ยวชาญที่ให้การฝึกอบรมเรื่องระบบการผลิตของบริษัทโตโยต้าโดยเฉพาะ ที่ลงไปคลุกคลีถึงสถานที่จริงในโรงงานและได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากคุณ ไทอิจิ โอโน่ (ผู้ให้กำเนิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า) แล้วนำมาทดลองปฏิบัติหลายครั้งจนได้คู่มือที่มีขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ประกอบด้วย Checklist เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำตามไปทีละขั้น จึงทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตในทุกระยะ ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายไปตามลำดับขั้น สามารถลดค่าใช้จ่าย กำจัดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้แม้ไม่เคยทำการปรับปรุงการผลิตมาก่อน
:: สารบัญ
บทที่ 1 เจาะลึกระบบการผลิตแบบโตโยต้า
บทที่ 2 การพัฒนาของลำดับขั้นตอน
บทที่ 3 โครงสร้างของรูปแบบการผลิตในอุดมคติ
บทที่ 4 การไหลอย่างมีระเบียบกับไลน์ตัวอย่าง
บทที่ 5 การดำเนินไปของเช็กลิสต์
บทที่ 6 เช็กลิสต์และคำอธิบายของแต่ละหัวข้อ
ภาคผนวก เรื่องราวโดยสังเขปของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
บทส่งท้าย
ดัชนี