รูปภาพสินค้า รหัส9789744432124
9789744432124
-
ผู้เขียนจตุพร สถากุลเจริญ, ศุภชัย ปัญญาวีร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744432124
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาครอบคลุมการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงานสามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมมากกว่า 50 มาตรการ การใช้แผนภูมิที่เป็น Quick Step พร้อมการแปลความหมายค่าตัวแปรต่างๆ การวิเคราะห์หาผลการประหยัดพลังงานที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และได้จัดทำ Quick Reference ซึ่งเป็นข้อมูลด้านพลังงานสำหรับใช้อ้างอิงในช่วงการวิเคราะห์มาตรการต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างกิจกรรมการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นเทคนิคเฉพาะของการจัดการพลังงาน
:: สารบัญ

สารบัญ

  • ตอนที่ 1 ขั้นตอนทีสำคัญในการจัดทำการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

  • ตอนที่ 2 เกณฑ์ในการเลือกใช้มาตรฐานในการประหยัดพลังงานต่างๆ

  • ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

  • ตอนที่ 4 ตัวอย่างการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

  • ภาคผนวก
  • ฯลฯ