รูปภาพสินค้า รหัส9789744144447
9789744144447
รวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมพิชิตทุกสนามสอบ! TOEFI, IELTS, CU-TEP, TU-GET เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสถาบัน เตรียมสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
ผู้เขียนณัฐวิภา วิริยา, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744144447
จำนวน: 366 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิตทุกสนามสอบตามที่ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็น TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสถาบัน รวมถึงเตรียมสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ โดยอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทได้อธิบายไวยากรณ์ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ประกอบไปด้วยโครงสร้าง วิธีการและสถานการณ์ในการนำไปใช้ ข้อควรระวัง ตัวอย่างในการใช้ ตลอดจนมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนด้วยตนเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 Parts of Speech (วจีวิภาค)
บทที่ 2 Sentence (ประโยค)
บทที่ 3 Present Time (ปัจจุบันกาล)
บทที่ 4 Past Time (อดีตกาล)
บทที่ 5 Future Time (อนาคตกาล)
บทที่ 6 Voices (วาจก)
บทที่ 7 Direct and Indirect Speech (การกล่าวตรงและการกล่าวอ้อม)
บทที่ 8 Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข)