รูปภาพสินค้า รหัส9789744012128
9789744012128
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744012128
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กวี หวังนิเวศน์กุล 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก โดยเนื้อหาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาการเหล็กอย่างง่าย ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นสูงขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างสำรวจและเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรมโยธาต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง
บทที่ 5 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกลียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 6 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 7 การออกแบบโครงสร้างถักหลังคาเหล็ก