รูปภาพสินค้า รหัส9789743452512
9789743452512
-
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 340.00 บาท
ราคาสุทธิ 340.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743452512
จำนวน: 469 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จุดเด่นของตำราเล่มนี้ คือ เสนอทั้งแนวเก่าและแนวใหม่ แนวเก่าคือ นโยบายสาธารณะตามตัวแบบเหตุผลและกระบวนนโยบาย ส่วนแนวใหม่มองกว้างกว่า ได้แก่การมองตามความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับนโยบาย เครือข่ายนโยบายการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเรียนรู้นโยบายและความคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งได้เสนอหลักเหตุผลแนวใหม่
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนโยบายสาธารณะ
บทที่ 2 พัฒนาการของนโยบายสาธารณะในฐานะสาขาวิชา
บทที่ 3 ทฤษฏีรัฐกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 4 ขอบข่ายของการศึกษา
บทที่ 5 กระบวนนโยบาย
บทที่ 6 เครือข่ายนโยบาย
บทที่ 7 การกำหนดนโยบาย
บทที่ 8 การตัดสินใจและการยอมรับนโยบาย
บทที่ 9 การวิเคราะห์นโยบายเชิงเหตุผล
บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัญหานโยบาย
...ฯลฯ...