รูปภาพสินค้า รหัส9789743452437
9789743452437
-
ผู้เขียนรศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743452437
จำนวน: 301 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 02 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางรัฐประศาสตร์ทุกด้าน ตั้งแต่การปูพื้นฐานในหัวข้อลักษณะวิชา วิวัฒนาการ ขอบข่าย การศึกษารัฐประศาสตร์ในประเทศไทย ปทัสถานของรัฐประศาสนศาสตร์ จนถึงความรู้หลักของรัฐประศาสนศาสตร์อันได้แก่ ทฤษฎีองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ การคลังสาธารณะ การบริหารเปรียบเทียบและการบริหารพัฒนา นโยบายสาธารณะ อีกทั้งได้อธิบายแนวถึงแนวคิดใหม่ที่ทรงพลังในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และจริยธรรมข้าราชการ หนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการคำตอบว่า "รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร มีจุดเด่นและทิศทางในอนาคตอย่างไร รวมทั้งจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงและปฎิรูประบบการบริหารภาครัฐของไทยอย่างไร และรัฐประศาสนศาสตร์กำลังเผชิญกับปัญหาอะไร"
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ลักษณะวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • บทที่ 2 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์

 • บทที่ 3 ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์

 • บทที่ 4 การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

 • บทที่ 5 ปทัสสถานของรัฐประศาสนศาสตร์

 • บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การ

 • บทที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

 • บทที่ 8 การคลังสาธารณะ

 • บทที่ 9 การบริหารเปรียบเทียบและการบริหารพัฒนา

 • บทที่ 10 นโยบายสาธารณะ

 • บทที่ 11 การจัดการภาครัฐแนวใหม่

 • บทที่ 12 จริยธรรมข้าราชการ

 • บทที่ 13 แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์
  ฯลฯ