รูปภาพสินค้า รหัส9789743005305
9789743005305
รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพร้อมหลักการใช้ที่สำคัญ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียนOsamu Mizutani (โอะซะมุ มิซึตะนิ), Nobuko Mizutani (โนะบุโคะ มิซึตะนิ)
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743005305
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นิวเวฟ, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น พร้อมหลักการใช้ที่สำคัญ ซึ่งใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยแสดงความหมายและตัวอย่างการใช้ที่หลากหลาย ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไป ได้เรียนรู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับการเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ อีกด้วย
:: สารบัญ
1. ...เดะโช คะ ...เดซึ คะ
2. ...อึน จะ นะอิ เดะโช คะ (ดูเหมือนว่า...กระมัง)
3. นัน เดะโมะ (ใช้กล่าวถึงเรื่องราวที่ไม่แน่นอน)
4. เซะฮิ (แสดงความตั้งใจและปรารถนา)
5. คำช่วย วะ (ใช้ท้ายประโยค)
6. โคะโนะ มะมะ (ขอให้อยู่ในสภาพนั้น)
7. ...มะโช คะ (ใช้ถามความปรารถนาของอีกฝ่าย)
8. สำนวนที่ใช้เวลา (ให้ของแก่อีกฝ่ายหนึ่ง)
9. ...อึน เดะซึ งะ (ใช้เพื่อขอร้อง)
10. วะคะริ มะชิตะ (ใช้แสดงความเห็นด้วย)
ฯลฯ